รีวิวหนัง

เว็บรีวิวหนัง รีวิวหนังใหม่ เรื่อง A Time Called You 2023

เวลาที่เรียกว่าคุณ วันที่เผยแพร่ รายชื่อนักแสดง รีวิวซีรีย์เกาหลี คุณต้องยื่นคำร้องรายสัปดาห์สำหรับการชำระเงินในแต่ละสัปดาห์ที่คุณต้องการรับผลประโยชน์ การชำระเงินจะเกิดขึ้นหากตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติทั้งหมด การอ้างสิทธิ์ของคุณจะไม่ทำงานหากคุณไม่ได้ยื่นคำร้องรายสัปดาห์สำหรับการชำระเงินหรือมีกิจกรรมอื่นใดเกี่ยวกับการเรียกร้องของคุณเป็นเวลา 14 วันตามปฏิทิน หากคุณได้รับการพิจารณาว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินผลประโยชน์ คุณจะได้รับบัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ดทางไปรษณีย์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ นักการตลาดทางโทรศัพท์อาจส่งหมายเลขของตนเองและ (ถ้ามี) ชื่อของตนเอง ไปยังบริการระบุผู้โทรของผู้บริโภค TSR ยังอนุญาตให้ใช้แทนชื่อของผู้ขายที่นักการตลาดทางโทรศัพท์โทรหาแทน และหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายบริการลูกค้าของผู้ขาย (หรือองค์กรการกุศล) ซึ่งรับสายในช่วงเวลาทำการปกติ TSR อนุญาตให้สำนักงานบริการที่โทรในนามของผู้ขายที่เป็นลูกค้าหลายรายสามารถส่งหมายเลขบริการลูกค้าของผู้ขายที่เป็นลูกค้าได้ ตลอดจนชื่อของหน่วยงานเหล่านี้ หากบริษัทโทรศัพท์ของสำนักงานบริการมีความสามารถในการส่งข้อมูลนี้ ยิ่งกว่านั้น แม้ว่าผู้ขายจะมีข้อตกลงล่วงหน้าของผู้รับสายในการรับสายที่บันทึกไว้ล่วงหน้า ข้อความนั้นจะต้องมีกลไกการเลือกไม่รับแบบโต้ตอบอัตโนมัติที่ประกาศและพร้อมใช้งานเมื่อเริ่มต้นข้อความ กลไกการเลือกไม่ใช้จะต้องใช้งานได้ตลอดระยะเวลาของการโทร หากการโทรที่ส่งข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้าอาจได้รับการตอบรับ “สด” โดยผู้บริโภค ข้อความนั้นจะต้องมีกลไกอัตโนมัติที่สั่งงานด้วยเสียงหรือกดปุ่มโทรศัพท์ ซึ่งจะเพิ่มหมายเลขที่โทรไปยังรายการห้ามโทรเฉพาะของผู้ขายโดยอัตโนมัติ จากนั้น ยุติการโทรทันที หากอาจมีการรับสายโดยเครื่องตอบรับอัตโนมัติหรือบริการวอยซ์เมล ข้อความนั้นจะต้องมีหมายเลขโทรฟรีซึ่งเมื่อโทรออกจะเชื่อมต่อผู้โทรเข้ากับกลไกการเลือกไม่รับสายอัตโนมัติเดียวกัน ซึ่งจะต้องมีอยู่ “ ตลอด 24/7” ตลอดระยะเวลาของแคมเปญการโทร ข้อมูลบัญชีที่ได้มาล่วงหน้าคือข้อมูลใดๆ ที่ช่วยให้ผู้ขายและนักการตลาดทางโทรศัพท์สามารถเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้บริโภคโดยไม่ต้องรับข้อมูลบัญชีโดยตรงจากผู้บริโภคในระหว่างการทำธุรกรรมที่บัญชีจะถูกเรียกเก็บเงิน การใช้ข้อมูลบัญชีที่ได้รับมาล่วงหน้าได้เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงตามปกติในธุรกรรมการขายอย่างมาก ซึ่งนักการตลาดทางโทรศัพท์จำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากลูกค้าในข้อเสนอ เช่นเดียวกับหมายเลขบัญชีของลูกค้าที่จะถูกเรียกเก็บเงิน นักการตลาดทางโทรศัพท์ที่ใช้ข้อมูลบัญชีที่ได้รับมาล่วงหน้าสามารถเรียกเก็บเงินจากบัญชีของผู้บริโภคโดยไม่ต้องขอหมายเลขบัญชีจากผู้บริโภคในระหว่างการทำธุรกรรม TSR กำหนดมาตรการป้องกันเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกรรมการตลาดทางโทรศัพท์ทั้งหมดที่ผู้ขายและนักการตลาดทางโทรศัพท์ได้รับข้อมูลบัญชีล่วงหน้า นอกจากนี้ TSR ยังห้ามผู้ขายและนักการตลาดทางโทรศัพท์ไม่ให้นำเสนอข้อมูลประเภทใดประเภทหนึ่งในทางที่ผิดเกี่ยวกับธุรกรรมการตลาดทางโทรศัพท์ที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าหรือบริการที่นำเสนอ TSR ยังห้ามไม่ให้มีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จทั้งโดยชัดแจ้งและโดยปริยาย ผู้ขายและนักการตลาดทางโทรศัพท์ไม่สามารถหลีกเลี่ยง TSR โดยการสร้างความประทับใจที่ผิดในใจของผู้บริโภคผ่านการใช้ความจริงเพียงครึ่งเดียวอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมหรือข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดหรือไม่สมบูรณ์

การเข้าถึง A Time Called You 2023

การเข้าถึงอนิเมะ National Registry จำกัดไว้เฉพาะผู้ขาย นักการตลาดทางโทรศัพท์ และผู้ให้บริการอื่นๆ ผู้ขายคือบริษัทที่จัดหา เสนอให้ หรือจัดการให้ผู้อื่นจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าเพื่อแลกกับการชำระเงินบางประเภท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการตลาดทางโทรศัพท์ นักการตลาดทางโทรศัพท์คือบริษัทที่ทำการโทรศัพท์ไปหาผู้บริโภคในนามของผู้ขาย ผู้ให้บริการคือบริษัทที่ให้บริการแก่ผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการตลาดทางโทรศัพท์ เช่น การให้รายการหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทร หรือลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากรายชื่อผู้ขาย TSR ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับวิธีที่ผู้ขายและนักการตลาดทางโทรศัพท์ต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการทำธุรกรรมที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลบัญชีที่ได้มาล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้ว ในการทำธุรกรรมเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องได้รับหมายเลขบัญชีที่จะเรียกเก็บเงินจากผู้บริโภค เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถหาได้ด้วยวิธีอื่น ในการรับข้อมูลนี้จากผู้บริโภค คุณต้องได้รับข้อตกลงโดยชัดแจ้งจากเธอในการเรียกเก็บเงินสำหรับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอ และจะเรียกเก็บเงินโดยใช้หมายเลขบัญชีที่เธอให้ไว้ ข้อความที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดเพื่อชักจูงให้ผู้อื่นเปิดเผยข้อมูลบัญชีของเธอเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการหรือเพื่อบริจาคเพื่อการกุศลถือเป็นการละเมิด TSR เพิ่มเติม เป็นการละเมิด TSR ที่จะส่งข้อมูลการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระเงินไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากลูกค้าหรือผู้บริจาค TSR กำหนดว่าในธุรกรรมการตลาดทางโทรศัพท์ใดๆ ผู้ขายและนักการตลาดทางโทรศัพท์ต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากลูกค้าหรือผู้บริจาคเพื่อเรียกเก็บเงินจำนวนหนึ่งในบัญชีที่ระบุเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการที่เสนอ หรือบริจาคเพื่อการกุศล ภายใต้ TSR ผู้ขายและนักการตลาดทางโทรศัพท์ที่ได้รับการชำระเงินด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตมีหน้าที่รับผิดชอบในการขออนุมัติที่ตรวจสอบได้ในการทำธุรกรรมเหล่านั้น แม้ว่าคุณจะใช้บริการของบุคคลที่สามเพื่อประมวลผลหรือส่งข้อมูลการเรียกเก็บเงินนอกเหนือจากข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของ TSR สำหรับการตรวจสอบการอนุญาต ภายใต้ TSR บุคคลที่สามยังสามารถรับผิดในการละเมิด TSR หากบุคคลที่สามช่วยเหลือผู้ขายหรือนักการตลาดทางโทรศัพท์เป็นสำคัญ และรู้หรือตั้งใจหลีกเลี่ยงที่จะทราบว่าผู้ขายหรือนักการตลาดทางโทรศัพท์กำลังละเมิด TSR โดยไม่ได้รับการอนุญาตที่ตรวจสอบได้ เว็บรีวิวหนัง

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google.com


กองโปรแกรมความช่วยเหลือด้านพลังงานในบ้าน รีวิวหนังออนไลน์ การให้วิธีการส่งข้อมูลบัญชีผู้บริโภคสำหรับการชำระเงินถือเป็นความช่วยเหลือที่สำคัญสำหรับผู้ขายหรือนักการตลาดทางโทรศัพท์ หากผู้ขายหรือนักการตลาดทางโทรศัพท์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ละเมิด TSR หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอาจสอบถามเกี่ยวกับขอบเขตที่ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รับรองว่ามีขั้นตอนการอนุญาตเพื่อให้สอดคล้องกับ TSR ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์โดย “ปิดหูปิดตา” ต่อแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่ผู้ซื้อซอฟต์แวร์ใช้ โดยหลีกเลี่ยงความรู้ใดๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดอย่างมีสติ นักการตลาดทางโทรศัพท์ที่หลอกลวงชอบวิธีการชำระเงินแบบใหม่ เช่น คำสั่งชำระเงินหรือเช็คที่สร้างจากระยะไกล ดังนั้น บุคคลที่สามควรรู้ว่าพวกเขากำลังทำธุรกิจกับใคร — และคนที่พวกเขาทำธุรกิจด้วยนั้นปฏิบัติตาม TSR หรือไม่ บุคคลที่กรอกใบสมัครเพื่อรับสวัสดิการการประกันการว่างงานทางออนไลน์จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับจำนวนรายการงานปัจจุบันใน KANSASWORKS ที่ตรงกับประเภทงานของพวกเขา ข้อมูลเดียวกันนี้มีให้สำหรับทุกคนที่ลงทะเบียน รวมถึงผู้ที่สมัครขอรับสวัสดิการการว่างงานทางโทรศัพท์ โดยเข้าถึงบัญชีของพวกเขาผ่าน KANSASWORKS ผลประโยชน์การฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจะจ่ายทุกสัปดาห์เช่นเดียวกับผลประโยชน์การว่างงาน และคุณต้องดำเนินการเรียกร้องรายสัปดาห์ต่อไป ผลประโยชน์ของคุณจะจ่ายไปยังบัตรเดบิตการว่างงานของคุณ หากได้รับการอนุมัติสำหรับการฝึกอบรม ทุก ๆ สี่สัปดาห์ คุณจะได้รับแบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าในการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติทางไปรษณีย์ คุณจะต้องนำแบบฟอร์มนี้ไปที่ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น และส่งแบบฟอร์มกลับไปยัง Kansas Unemployment Contact Center เพื่อรับสิทธิประโยชน์ รายงานนี้ต้องกรอกโดยสถานที่ฝึกอบรมเพื่อรับรองความก้าวหน้ารายสัปดาห์และการเข้าร่วมของคุณในขณะที่อยู่ในการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติ การรับบัตรเดบิตหมายความว่าการชำระเงินผลประโยชน์ครั้งแรกของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว การขอบัตรเดบิตไม่ได้รับประกันว่าคุณจะยังมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการว่างงานและเงินช่วยเหลือ คุณควรดำเนินการเรียกร้องรายสัปดาห์ต่อไป หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดไปที่ GetKansasBenefits.gov เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ของคุณ ใช่ หากปีสวัสดิการของคุณสิ้นสุดลงแล้ว และคุณยังต้องการสวัสดิการกรณีว่างงาน คุณต้องยื่นคำร้องครั้งแรกใหม่บนเว็บไซต์ GetKansasBenefits.gov เพื่อเริ่มปีสวัสดิการใหม่อีกครั้ง สิทธิ์ทางการเงินของคุณมีผลสำหรับปีนั้นเท่านั้น เมื่อคุณยื่นขอรับสวัสดิการปีใหม่ จะมีการพิจารณาว่าเป็นการเรียกร้องการว่างงานของรัฐใหม่ และ KDOL จะพิจารณาคุณสมบัติของคุณสำหรับสวัสดิการของรัฐหรือของรัฐบาลกลาง ขั้นตอนการพิจารณานี้อาจใช้เวลาสองสามวันและผู้อ้างสิทธิ์จะได้รับแจ้งทางไปรษณีย์ ในระหว่างนี้ ให้ยื่นข้อเรียกร้องรายสัปดาห์ต่อไปหากคุณไม่ได้ทำงานหรือทำงานลดชั่วโมง


รีวิว หนัง ขั้นตอนการยื่นขอสวัสดิการว่างงานรวมถึงการลงทะเบียนอัตโนมัติกับ KANSASWORKS เป็นบริการสมนาคุณแก่ผู้เรียกร้องทุกคน คุณสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณผ่านทาง KANSASWORKS เพื่อใช้บริการของพวกเขา หากคุณสนใจโอกาสการจ้างงานอื่นๆ หากคุณกำลังเลิกจ้างชั่วคราวและไม่สนใจที่จะสมัครงานอื่นๆ คุณอาจเพิกเฉยต่อข้อมูลที่ให้ไว้ พระราชบัญญัติการค้าของรัฐบาลกลางให้ประโยชน์หลายประการภายใต้โปรแกรมความช่วยเหลือในการปรับการค้า ค่าลดหย่อนการปรับโครงสร้างการค้าเป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ TAA การชำระเงิน TRA มีไว้สำหรับพนักงานที่ลงทะเบียนในการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติสำหรับงานใหม่เป็นหลัก เนื่องจากงานเดิมของพวกเขาได้รับผลกระทบจากการนำเข้าจากต่างประเทศ TRA ให้การสนับสนุนรายได้เพิ่มเติมแก่บุคคลที่มีคุณสมบัติหลังจากสวัสดิการการว่างงานปกติหมดลง บัตรเดบิตการว่างงานเป็นวิธีหนึ่งสำหรับผู้เรียกร้องการว่างงานในแคนซัสเพื่อรับผลประโยชน์การว่างงาน บัตรจะถูกส่งไปยังที่อยู่บ้านของคุณเมื่อดำเนินการในสัปดาห์แรกที่ต้องชำระ ผ่านธนาคารของสหรัฐอเมริกา กระทรวงแรงงานแห่งรัฐแคนซัสจะฝากเงินสวัสดิการการว่างงานของคุณไว้ในบัตรของคุณ ให้คุณใช้เงินสดผ่านตู้เอทีเอ็ม สถาบันการเงินของสมาชิกมาสเตอร์การ์ด และสถานที่อื่นๆ เช่น ร้านขายของชำ ที่รับบัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ด วันหยุดพักร้อน วันหยุดพักร้อน โบนัส และค่าจ้างแยกงานอาจลดหรือเลื่อนสวัสดิการการว่างงานของคุณเมื่อจ่าย หากคุณได้รับเงินประเภทนี้ในขณะที่ขอรับสวัสดิการการว่างงาน คุณต้องรายงานข้อมูลนี้เมื่อคุณยื่นใบสมัครและเรียกร้องเงินรายสัปดาห์ ในรูปแบบเงินกู้ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า นักการตลาดทางโทรศัพท์ซึ่งแลกเปลี่ยนกับค่าธรรมเนียมที่จ่ายล่วงหน้า สัญญาว่าจะให้สินเชื่อหรือบัตรเครดิตแก่ผู้บริโภค หรือเป็นตัวแทนที่มีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จในการรับหรือจัดการเงินกู้หรือการขยายสินเชื่ออื่นๆ สำหรับ ผู้บริโภคโดยไม่คำนึงถึงประวัติเครดิตหรือประวัติเครดิตของผู้บริโภค หลังจากที่ผู้บริโภคชำระค่าธรรมเนียมแล้ว เขาหรือเธอมักจะไม่ได้รับเงินกู้ตามสัญญาหรือการขยายเครดิตอื่นๆ โดยทั่วไปแล้วสินเชื่อค่าธรรมเนียมล่วงหน้าจะทำการตลาดให้กับผู้บริโภคที่มีประวัติเครดิตไม่ดีหรือมีปัญหาในการขอสินเชื่อด้วยเหตุผลอื่นๆ กฎห้ามผู้ขายและนักการตลาดทางโทรศัพท์ที่รับประกันหรือแสดงถึงความเป็นไปได้สูงที่จะประสบความสำเร็จในการได้รับหรือจัดเตรียมเงินกู้หรือการขยายสินเชื่ออื่น ๆ จากการขอหรือยอมรับการชำระเงินจนกว่าผู้บริโภคจะได้รับการต่ออายุเครดิตตามสัญญา

การโทรเพื่อส่งข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้าอาจทำได้เฉพาะกับบุคคลที่ให้ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ขายในการรับสายดังกล่าว ดังนั้น การโทรด้วยข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งต้องห้ามหากผู้ขายไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลที่โทรดังกล่าวเพื่อรับสายดังกล่าว การมีอยู่ของ “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มั่นคง” ไม่อนุญาตให้ผู้ขายหรือนักการตลาดทางโทรศัพท์ทำการโทรด้วยข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ การตลาดทางโทรศัพท์ที่โทรในนามของผู้ขายถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่จะโทรหาบุคคลใดก็ตามที่มีหมายเลขอยู่ในรหัสพื้นที่ที่กำหนด เว้นแต่ผู้ขายจะชำระค่าธรรมเนียมรายปีก่อนสำหรับการเข้าถึงส่วนของสำนักทะเบียนแห่งชาติซึ่งรวมถึง หมายเลขภายในรหัสพื้นที่นั้น นักการตลาดทางโทรศัพท์ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขาย-ลูกค้าของพวกเขาได้ชำระเงินสำหรับการเข้าถึง National Registry ก่อนที่จะทำการโทรการตลาดทางโทรศัพท์ใดๆ ในนามของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ผู้ขายและนักการตลาดทางโทรศัพท์ควรทราบด้วยว่า FCC ควบคุมการโทรการตลาดทางโทรศัพท์ ดู fcc.gov ผู้ขายหรือนักการตลาดทางโทรศัพท์ที่เสนอแผนป้องกันการสูญหายของบัตรเครดิต รีวิวหนัง ซึ่งอ้างว่าปกป้อง ประกัน หรือจำกัดความรับผิดของผู้บริโภคในกรณีที่มีการใช้บัตรเครดิตของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต — จะต้องเปิดเผยขีดจำกัดความรับผิดของผู้ถือบัตรภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางสำหรับ การใช้บัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาต (15 U.S.C. § 1643) เนื่องจากกฎหมายจำกัดความรับผิดของผู้ถือบัตรสำหรับการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น เมื่อบัตรเครดิตสูญหายหรือถูกขโมย ไว้ที่ไม่เกิน 50 ดอลลาร์ การเปิดเผยข้อมูลนี้ต่อผู้บริโภคจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าพวกเขามีข้อมูลสำคัญที่จำเป็นในการตัดสินใจว่าแผนคุ้มครอง ที่นำเสนอนั้นคุ้มค่ากับราคา หากมีนโยบายเกี่ยวกับการขอคืนเงิน การยกเลิกการขายหรือคำสั่งซื้อ การแลกเปลี่ยน หรือการซื้อซ้ำ ผู้ขายและนักการตลาดทางโทรศัพท์จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเฉพาะในกรณีที่พวกเขาแถลงเกี่ยวกับนโยบายในระหว่างการนำเสนอการขาย หากการนำเสนอการขายมีคำแถลงเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว จะต้องรวมถึงการเปิดเผยข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของนโยบายอย่างชัดเจนและชัดเจน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคว่าจะซื้อสินค้าหรือบริการที่นำเสนอหรือไม่ การโฆษณาทางไปรษณีย์รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไปรษณียบัตร ใบปลิว ที่แขวนประตู โบรชัวร์ “ใบรับรอง” จดหมาย อีเมล โทรสาร หรือวิธีการจัดส่งที่คล้ายกันที่ส่งถึงบุคคลหรือครอบครัวที่ระบุโดยกระตุ้นให้โทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุ เกี่ยวกับข้อเสนอบางอย่าง สำหรับวัตถุประสงค์ของ TSR “จดหมายโดยตรง” ไม่ได้จำกัดเฉพาะข้อความที่ส่งโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ธรรมดาหรือบริการจัดส่งส่วนตัว การยกเว้นสำหรับการโทรตอบโฆษณาทางไปรษณีย์มีให้ทั้งสำหรับนักการตลาดทางโทรศัพท์ที่เชิญชวนให้ขายสินค้าหรือบริการ และแก่ผู้ที่ระดมทุนทางโทรศัพท์เพื่อเรียกร้องการบริจาคเพื่อการกุศล


TSR กำหนดให้มี “การอนุมัติที่ตรวจสอบได้โดยชัดแจ้ง” รีวิวหนังออนไลน์ เมื่อชำระเงินด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต (ภายใต้พระราชบัญญัติการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อบังคับ E) เนื่องจากวิธีการชำระเงินแบบใหม่จำนวนมากขาดการป้องกันการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตและสิทธิ์ในการระงับข้อพิพาทหากลูกค้าไม่พอใจกับสินค้าหรือบริการ TSR กำหนดว่าเมื่อลูกค้าในการทำธุรกรรมการตลาดทางโทรศัพท์ชำระเงินด้วยวิธีดังกล่าว ผู้ขายและนักการตลาดทางโทรศัพท์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่สูงขึ้นในการพิสูจน์การอนุญาต . TSR กำหนดให้ผู้ขายและนักการตลาดทางโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นการโทรออกไปยังผู้บริโภคหรือรับสายจากผู้บริโภค จะต้องให้ข้อมูลที่สำคัญบางอย่างก่อนที่ผู้บริโภคจะชำระค่าสินค้าหรือบริการที่เป็นเรื่องของการเสนอขาย ข้อมูลสำคัญคือข้อมูลที่น่าจะส่งผลต่อการเลือกสินค้าหรือบริการของบุคคล หรือการตัดสินใจของบุคคลนั้นในการบริจาคเพื่อการกุศล เป็นข้อมูลที่ผู้บริโภคต้องการเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าหรือบริการหรือบริจาคเงิน ผู้ขายและนักการตลาดทางโทรศัพท์อาจให้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร การไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นใด ๆ ตามความเป็นจริงและในลักษณะที่ “ชัดเจนและชัดเจน” ก่อนที่ผู้บริโภคจะชำระค่าสินค้าหรือบริการที่นำเสนอ ถือเป็นการกระทำหรือการปฏิบัติทางการตลาดทางโทรศัพท์ที่หลอกลวงซึ่งละเมิด TSR และทำให้ผู้ขายหรือนักการตลาดทางโทรศัพท์ถูกดำเนินคดีทางแพ่ง ค่าปรับ $46,517 สำหรับการละเมิดแต่ละครั้ง เมื่อวิธีการชำระเงินไม่ใช่บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผู้ขายและนักการตลาดทางโทรศัพท์ต้องได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากผู้บริโภคก่อนที่จะส่งข้อมูลการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระเงิน TSR กำหนดให้คุณต้องเก็บรักษาบันทึกการอนุญาตที่ตรวจสอบได้ทั้งหมดซึ่งต้องให้หรือได้รับภายใต้ TSR ข้อกำหนดนี้ใช้ไม่ได้กับเช็คทั่วไป การเขียน ลงนาม และส่งถึงคุณโดยผู้บริโภค หรือกับวิธีการอื่นๆ ที่ระบุไว้ในหัวข้อการอนุญาตที่ตรวจสอบได้โดยชัดแจ้ง มีสื่อหรือรูปแบบเฉพาะที่ผู้ขายต้องใช้ในการรับข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้บริโภคเพื่อรับสายที่ส่งข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้าหรือไม่ ผู้ขายไม่จำเป็นต้องได้รับหรือเก็บรักษาข้อตกลงของผู้บริโภคในรูปแบบกระดาษ TSR อนุญาตให้ผู้ขายใช้บันทึกอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในการค้าระดับโลกและระดับชาติ (“E-SIGN”) อย่างชัดแจ้ง ดังนั้น ผู้ขายอาจใช้ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่สร้างและเก็บรักษาไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตราบใดที่ผู้ขายสามารถแสดงให้เห็นว่าขั้นตอนของผู้ขายเป็นไปตาม E-SIGN และเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของ TSR ดังนั้น ข้อตกลงด่วนของผู้บริโภคในการรับสายที่บันทึกไว้ล่วงหน้าสามารถรับได้ทางอีเมล แบบฟอร์มเว็บไซต์ การกดปุ่มโทรศัพท์ระหว่างการสนทนาสดกับตัวแทนขาย หรือการบันทึกเสียง รีวิวหนังใหม่